Paarden coaching

 

 

Bij paarden coaching sessies weerspiegelt het paard heel mooi wat er in uw onderbewustzijn speelt en zorgt dat u dit weer bewust wordt. Deze sessies geef ik in samenwerking met mijn collega’s Roderik Putter en Natasja van de Vrede van ‘Your Inner Peace’.

We hebben onze unieke kwaliteiten gebundeld om zo voor iedereen een behandeling of sessie op maat te kunnen bieden enu weer bewust te maken van uw eigen kwaliteiten zodat u deze weer voor uzelf kunt gaan in zetten.

Wat is paarden coaching “ Puur zijn is vrijheid voor jezelf”

PK coaching-puur zijn” heeft als doel door middel van paarden coaching de mens als individu of in groepsverband bewust te laten worden wat er onbewust speelt, Door bewust te worden wat er onbewust speelt kan het losgelaten worden zodat er weer stroming ontstaat voor nieuwe dingen (inzichten). Maar nu vanuit de natuurlijke kracht van de mensen zelf.
Door dit bewustzijn weer aan te spreken kunnen we weer vanuit ons zelf eigen mogelijkheden gaan creëren. Zowel individueel als in groepsverband.
Door in contact te komen met een paard en hier oog in oog mee te staan en zo de kracht en puurheid te voelen, ontmoet je jezelf. Bewuste en onbewuste patronen worden zichtbaar én voelbaar gemaakt. Afhankelijk van jouw doel die je hebt ingezet tijdens jullie ontmoeting.
Het is dan ook bepalend of je vanuit je eigen kracht, jezelf, of groep of bedrijf op langere termijn je doelen, doelstellingen of dromen wilt gaan waarmaken.

“Verandering vindt alleen plaats als je er zelf voor wilt gaan”

Hoe het werkt PK Coaching “puur zijn”? “Puur zijn is in je kracht staan”

Tijdens een sessie komen mens en paard samen en vormen samen een kudde, na verbinding gaat het paard contact maken met u als cliënt. Al heel snel zal duidelijk worden wat het paard jou wil ‘vertellen’ over jezelf.

Hoe werkt dat dan ….
Als er een nieuw paard zich in een kudde voegt dan gaan de andere kuddegenoten contact maken met het nieuwe paard om te be¬palen wie de leider, volger of drijvende kracht is en wie er eventueel in het geval van vluchten zo zwak is dat deze niet meer mee kan. Een paard is een kudde dier en in een kudde heerst een rangorde. Deze wordt ook in de sessie bepaalt. Deze uitwisseling van energie gebeurt in fracties van seconden en kan zelfs op af¬stand gebeuren. De weerspiegeling van het paard aan u als cliënt is altijd eerlijk, zuiver en zonder oordeel.

Als coach vertel ik wat ik zie in de reactie van het paard en vertaal deze naar u als cliënt. Aan de hand van oefeningen met het paard ondervind je zelf over welke kwaliteiten je beschikt en tegen welke aandachtsgebieden en eventuele blokkades je aanloopt en worden onbewuste patronen zichtbaar en voelbaar gemaakt.
Bij onbewuste patronen zou u kunnen denken aan: ruimte voor jezelf, verandering, (zelf)vertrouwen, bestaansrecht zelfliefde, aanvaarding, confrontatie, verlichting, boosheid, ontspanning, doorstroming, steun, troost, loslaten en uw eigen kracht, et cetera.
Uw antwoorden op doelstellingsvragen komen uit uzelf en worden verbonden met uw dagelijks leven om ze na de sessie te kunnen gaan integreren.
Mocht er meer ondersteuning nodig zijn na de sessie, dan kunnen we u als u dit wenst verder helpen in onze praktijk met Multi Dimensionale Kinesiologie of doorverwijzen naar andere collega’s.

Toegevoegde waarde Multidimensionale Kinesiologie bij paarden coaching “ Puur zijn is samenwerking”

Doormiddel van weerspiegeling van onze lichaamstaal lezen onze paarden waar de onbalans zich afspeelt in ons zelf. Het paard kan dan ook feilloos laten zien waar er iets niet loopt in ons zelf, zodat we het ons (weer) bewust worden en als we het ons bewust worden kan ons lichaam het loslaten en het veranderen.

Omdat kinesiologie de leer van de beweging is en laat zien wat er niet wat loopt in ons zelf of dit nu geestelijk of fysiek is maakt niet uit. Er wordt vanuit alle facetten naar de onbalans en/of blokkade gekeken daarom vult het in mijn ogen elkaar haarfijn aan. Waar multidimensionale kinesiologie voor velen ontastbaar is, kan ik het met paarden coaching tastbaar maken. Want paarden zijn immers ‘oordeel loos’.

Multidimensionale kinesiologie kan deuren open en daar balanceren, ondersteunen en eventueel oplossen waar paardencoaching het de mens bewust (tastbaar) heeft gemaakt en laten doorvoelen en zichtbaar maken wat de oorzaak is achter hun blokkade/klacht die zij in hun onderbewustzijn hadden opgeslagen.

De combinatie van paarden coaching en multidimensionale kinesiologie brengt dat ik de mensen nog beter kan begeleiden in wat er niet loopt in hun systeem en deze dan ook kan balanceren tijdens mijn therapie in de praktijk zodat zij hun nieuwe kwaliteit kunnen gaan integreren en nog beter in hun eigenkracht brengt.

Ik ben heel blij met deze combinatie en hoop heel veel mooie sessies weg te mogen zetten. Ik draag dan ook graag paarden coaching uit in zijn breedste vorm omdat ik zoveel mogelijk mensen een kans wil geven om in hun eigen kracht te gaan staan zodat zichzelf onafhankelijk kunnen gaan neerzetten. Want van uit mijn beleving is ervoor iedereen een ander recept. Dit maakt voor mij de mens zo uniek.

Ik zet dan ook paarden coaching in voor zowel kinderen, volwassen, bedrijven en groepen. Bezit ik een bepaalde kwaliteit niet en andere collega’s wel, dan schroom ik niet en stuur ik u, wel in overleg natuurlijk met respect door. Ik ben ervan overtuigd dat samenwerken ons alleen maar sterker maakt.

Aanbod diensten DIENSTEN PK coaching “Puur Zijn”? “Puur zijn biedt nieuwe kwaliteiten”

INDIVIDUELE SESSIES
1) eenmalige sessie
Voor inzicht en bewustwording wat er onderbewust speelt.
2) drie sessies
Voor actieve begeleiding in het realiseren van je doel.
3) Eigen paard Eigen locatie.


GROEPS SESSIES
1) TEAM COACHING
- leiderschap
- teambuilding
Voor bedrijven, scholen, ziekenhuizen en andere ondernemingen.
2) TEAM UITJES
- vriendinnen uitjes
- collega uitjes
- bedrijf uitjes
Voor gezellig iets met elkaar willen doen, maar net iets anders en met een zelf in te zetten thema.
3) TEAM COACHING op eigen locatie
Zelf in te vullen thema.
4) WORKSHOPS
Diverse thema’s zie agenda
Voor mensen die bewust willen worden wat er onbewust speelt achter het thema maar dan in groepsverband. De verrijking hiervan kan zijn, het zelf ondergaan en het observeren en leren van anderen. Groepjes bestaan uit 4 maximaal 6 personen.